देवडोंगरा, गोलदरी आणि माणिपाडा या तीन ठिकाणी टँकरने पिण्याच्या पाण्याची सोय केली गेली.

Scroll to Top

Subscribe to our
Newsletter